Project Highlight
สื่อสารองค์กร
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
  • Public Debt Management and Debt Sustainability August 27 – 1 September, 2023
    13 กรกฎาคม 2566
    20 ท่าน