แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567
แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 390
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2404
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2402
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2423
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2382
icon-download-list
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สพพ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สพพ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.86 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2346
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2385
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2352
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2343
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2350
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2357
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2354
ทั้งหมด16รายการ