สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ปี พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 56
 • เข้าชม : 95
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2567
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 43
 • เข้าชม : 84
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2388
 • เข้าชม : 338
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2390
 • เข้าชม : 776
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2393
 • เข้าชม : 709
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2368
 • เข้าชม : 1175
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2341
 • เข้าชม : 1226
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2358
 • เข้าชม : 1129
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2393
 • เข้าชม : 1060
icon-download-list
มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพพ.
มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2346
 • เข้าชม : 1732
ทั้งหมด10รายการ