สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 253
 • เข้าชม : 135
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 211
 • เข้าชม : 161
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 213
 • เข้าชม : 205
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.92 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2556
 • เข้าชม : 910
icon-download-list
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2563
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2399
 • เข้าชม : 1183
icon-download-list
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2561
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2396
 • เข้าชม : 1506
icon-download-list
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2560
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2419
 • เข้าชม : 1786
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2559
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2395
 • เข้าชม : 1684
ทั้งหมด8รายการ