สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 206
 • เข้าชม : 117
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 170
 • เข้าชม : 141
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 174
 • เข้าชม : 167
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.92 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2506
 • เข้าชม : 889
icon-download-list
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2563
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2369
 • เข้าชม : 1157
icon-download-list
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2561
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2367
 • เข้าชม : 1454
icon-download-list
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2560
รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2384
 • เข้าชม : 1774
icon-download-list
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2559
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2364
 • เข้าชม : 1670
ทั้งหมด8รายการ