แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.02 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 116
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.15 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2358
icon-download-list
คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.25 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2374
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2391
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.25 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2437
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.78 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2388
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2381
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.78 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2381
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.91 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2359
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2362
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2376
icon-download-list
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.63 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2378
ทั้งหมด16รายการ