สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2521
 • เข้าชม : 894
icon-download-list
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2377
 • เข้าชม : 1152
icon-download-list
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 17.90 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2401
 • เข้าชม : 1795
icon-download-list
คำสั่ง สพพ. 2561 คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
คำสั่ง สพพ. 2561 คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2407
 • เข้าชม : 1051
ทั้งหมด4รายการ