สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2370
 • เข้าชม : 2086
icon-download-list
ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2404
 • เข้าชม : 1890
icon-download-list
ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2353
 • เข้าชม : 1716
icon-download-list
ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2361
 • เข้าชม : 1886
ทั้งหมด4รายการ