สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 28
 • เข้าชม : 11
icon-download-list
แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.53 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 35
 • เข้าชม : 15
icon-download-list
คำสั่ง สพพ. ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในองค์กรของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
คำสั่ง สพพ. ที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในองค์กรของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 30
 • เข้าชม : 14
icon-download-list
แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
 • ประเภทไฟล์ :.png
 • ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2392
 • เข้าชม : 302
ทั้งหมด5รายการ