ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดย สพพ. ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ถวายจตุปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ รวมทั้งปล่อยปลา 90 กิโลกรัม เป็นพุทธบูชา เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี นำโดยพระมหาสันติญาณเมธี เลขานุการวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566
15 ธันวาคม 2566 627 ครั้ง
อ่านต่อ
ทั้งหมด25รายการ