สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
เหล่าจิตอาสาพระราชทาน สพพ. ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตและสนับสนุนเงินบริจาค
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1694 เข้าชม
  • 15 กุมภาพันธ์ 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวช รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่และเพื่อเตรียมการรองรับจำนวนผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ภายใต้ “โครงการก่อสร้างศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เหล่าจิตอาสาพระราชทานของ สพพ. ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตในกิจกรรม “เติมใจให้เต็ม” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565