จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบ VDO Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • 1115 เข้าชม