สื่อสารองค์กร

องค์ความรู้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย: Neda Admin
  • 5095 เข้าชม
  • 30 เมษายน 2556

สปป.ลาว ยังคงมีทรัพยากรแร่ทั้งที่สำรวจพบแล้วและรอการสำรวจอยู่จำนวนมาก ประกอบกับความต้องการแร่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แร่ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาล สปป.ลาว ให้สัมปทานสำรวจแร่ในหลายพื้นที่กับบริษัทผู้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ต่างชาติ