ข้อมูลประเทศและโครงการ

ประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

icon-download-list
รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • Updated : 11 เมษายน 2562
  • View : 727
icon-download-list
รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • Updated : 18 มีนาคม 2562
  • View : 707
ทั้งหมด2รายการ