สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
สพพ. ร่วมมือ สิงห์ เอสเตทฯ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1949 เข้าชม
  • 19 พฤษภาคม 2563

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตรผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ที่ครอบเตียงผู้ป่วย หน้ากากอนามัย N95 ถุงนิ้วยาง หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เจลแฮลกอฮอล์ และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในการฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563