สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรม CSR โรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 2666 เข้าชม
  • 10 มิถุนายน 2559