สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 21 พ.ย. 2565
  • 181 View
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และผู้แทนจาก สพพ. ประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นำโดย Professor Adnan Khan, Chief Economist and Director for Economics and Evaluation, FCDO และผู้แทน ประกอบด้วย 1) Kenn Especkerman-True, South East Asia Regional Director for Economics and Trade Policy, FCDO 2) Matthew Phillips, Senior Research Analyst, FCDO 3) Eleanor Kiloh, Regional Director for Strategic Issues in South East Asia and the Pacific, FCDO และ 4) คุณธนัชชา ทรัพย์สินอำนวย (Tanatcha Supsin-Amnuay) เศรษฐกร (Economist) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย สำหรับการขอเข้าพบเพื่อหารือกับ สพพ. ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคที่สำคัญส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาของ FCDO และการมองหาหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีศักยภาพร่วมกันในอนุภูมิภาคในอนาคต
แท็กฮิต