สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เรื่อง กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำงานจริงผ่านกิจกรรม “Hackathon สร้างการรับรู้ (Sense of Awareness) ภารกิจของ NEDA เชิงสร้างสรรค์”
โดย: NEDA Admin
  • 226 เข้าชม
  • 10 เมษายน 2567

เรื่อง กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำงานจริงผ่านกิจกรรม “Hackathon สร้างการรับรู้ (Sense of Awareness) ภารกิจของ NEDA เชิงสร้างสรรค์”