สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เรื่อง การหารือเชิงนโยบาย (Policy Dialogue) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: NEDA Admin
  • 258 เข้าชม
  • 10 เมษายน 2567

เรื่อง การหารือเชิงนโยบาย (Policy Dialogue) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน