สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือกับ Secretary of State กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กัมพูชา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ต.ค. 2565
  • 214 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ได้เข้าประชุมร่วมกับ H.E Hem Vanndy, Secretary of State กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชา และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างกัมพูชาและ NEDA และได้ติดตามสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
แท็กฮิต