สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 14 ต.ค. 2563
  • 320 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมรับนโยบายการดำเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ณ ห้องงาช้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

แท็กฮิต