จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมกราคม 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 743
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนธันวาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 769
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 729
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนตุลาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนตุลาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 717
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกันยายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกันยายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 735
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนสิงหาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนสิงหาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 748
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 749
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมิถุนายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมิถุนายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 727
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤษภาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 746
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนเมษษยน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 738
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมีนาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 751
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 730
ทั้งหมด77รายการ