จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 9 มีนาคม 2566
  • 533 เข้าชม