จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา) เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น สปป. ลาว โดยวิธีคัดเลือก
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • 166 เข้าชม