แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2351
icon-download-list
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2554
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2324
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2554
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2361
icon-download-list
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2326
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2542
icon-download-list
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2337
icon-download-list
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2549
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2549
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2401
icon-download-list
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2363
icon-download-list
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2553
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2348
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2368
icon-download-list
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2334
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 5.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2344
ทั้งหมด169รายการ