แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2000
  • View : 21
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพพ.
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพพ.
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1992
  • View : 21
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1993
  • View : 21
 • นโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  นโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1990
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1990
  • View : 25
 • แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1999
  • View : 22
 • แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
  แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1992
  • View : 24
 • รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1988
  • View : 36
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ต.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1989
  • View : 26
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1993
  • View : 35
 • รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1993
  • View : 38
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 เม.ย. 2564
  • ดาวน์โหลด : 1991
  • View : 35
ทั้งหมด143รายการ