แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย: ชมบงกช เหลืองไพโรจน์
  • 30 เมษายน 2565
  • 481 เข้าชม