จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 8 กุมภาพันธ์ 2565
  • 894 เข้าชม