จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 27 เมษายน 2566
  • 301 เข้าชม