จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 2 มิถุนายน 2565
  • 731 เข้าชม