จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 15 มิถุนายน 2565
  • 694 เข้าชม