สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือกระทรวงต่างประเทศ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 672 เข้าชม
  • 6 ตุลาคม 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ นำคณะเข้าพบนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ และแผนการดำเนินงานในอนาคตของ สพพ. ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนสถานะความคืบหน้าของแต่ละโครงการ และแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับกัมพูชา เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดี และสนับสนุนการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ