สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
MR. Winfried Wicklein, Director General of ADB Southeast Asia Department เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ สพพ. และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 119 เข้าชม
  • 25 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ให้การต้อนรับ MR. Winfried Wicklein, Director General, ADB Southeast Asia Department ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Sub-region: GMS) ภายใต้ Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ. และ ADB พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไป