สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษผู้อำนวยการ สพพ. ผ่านรายการ THE TOMORROW มหาชนต้องรู้!!
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 145 เข้าชม
  • 24 พฤษภาคม 2567
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ให้สัมภาษณ์และพูดคุยกับทีมข่าว นายวสันต์ มนต์ประเสริฐกุล จาก THE STATES TIMES ในบริบทที่ สพพ. เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ซึ่งตลอด 19 ปี ที่ผ่านมา สพพ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และให้การอบรมศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ โดยทางรายการ THE TOMORROW มหาชนต้องรู้!! ยังได้เจาะลึกประเด็นมุมมองการพัฒนาโครงการในอนาคต ที่พร้อมจะเติบโตและเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) FM93.0 MHz สื่อออนไลน์ในเครือ THE STATES TIMES ซึ่งจะออนแอร์ในเร็ว ๆ นี้