สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สพพ. ลงนามใน ROD ให้ TA แก่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว
โดย: NEDA Admin
  • 247 เข้าชม
  • 31 ตุลาคม 2566

              นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ลงนามใน Record of Discussion (ROD) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) แก่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว (LNR) เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟไปยังสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) โดยการพัฒนาบุคลากรของ LNR ในเรื่องการฝึกคนขับรถไฟและพนักงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเดินรถไฟเชื่อมโยงลาว-ไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ของ LNR เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน LNR สามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเองต่อไป โดยมีนายกรัฐมนตรีไทย-สปป.ลาว เป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ สำนักนายกรัฐมนตรี นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว