สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 246 เข้าชม
  • 6 ธันวาคม 2566

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้ารับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย สพพ. ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ (data.go.th) ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยมีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 ในงาน “Digital Government Awards 2023” จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร. หรือ DGA) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566