สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1933 เข้าชม
  • 11 เมษายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในวันสงกรานต์ โดยมีพิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้บริหาร สพพ. ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562