สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าสำรวจพื้นที่ Midwifery Center ณ เมือง Quelicai ติมอร์-เลสเต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 230 เข้าชม
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. ร่วมกับนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัคราชทูต ณ กรุงดีลี และ Ms. Pressia Arfin-Cabo ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และคณะ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ Midwifery Center เพื่อพิจารณาความร่วมมือดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์อนามัยแม่และเด็กประจำชุมชนสำหรับคลอดบุตรและผดุงครรภ์ (BEmONC) ณ เมือง Quelicai สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยจะเป็นการบูรณาการโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. UNFPA และ ติมอร์-เลสเต ในด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ของ สพพ.