สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 144 เข้าชม
  • 20 พฤษภาคม 2567

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และพันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567