สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 664 เข้าชม
  • 28 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน ร่วมกับท่านลิตตา ขัตติยะ อธิบดีกรมขัวทาง ร่วมสำรวจและประชุมหารือเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ณ เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะเงินกู้ทั้งจำนวน มีวงเงิน 1,380,067,000 บาท ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 55.16