สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1721 เข้าชม
  • 6 เมษายน 2562

 

 

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยมีท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ท่านฟ้าสนั่น ทำมะวง หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง ท่านจัน วันนะสี เจ้าเมืองจอมเพ็ด พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาโครงการ ให้ข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงาน การออกแบบติดตั้ง Monument แผนการเบิกจ่าย การติดตั้งป้ายจราจร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ณ สำนักงานโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562