สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ.ร่วมกับกระทรวงการคลังเฝ้ารอรับเสด็จฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1638 เข้าชม
  • 7 พฤษภาคม 2562

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ รวมพลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562