สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEDA ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1830 เข้าชม
  • 17 มิถุนายน 2562

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมในงานพิธี ณ บริเวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562