สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกระทรวงการคลังในโอกาสครบรอบ 149 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 146 เข้าชม
  • 2 เมษายน 2567

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน ) (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และร่วมพิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยในโอกาสนี้ สพพ. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสาธารณประโยชน์ ณ ชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567