สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางปิดโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 172 เข้าชม
  • 17 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะร่วมกับผู้แทนกรมขัวทาง สปป.ลาว นำโดยท่าน Phitsaphonh Philavong รองอธิบดีกรมขัวทาง ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบถามประชาชนและผู้ใช้ทางตลอดแนวเส้นทางเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ–บ้านโนนสะหวัน–สานะคาม–บ้านวัง–บ้านน้ำสัง ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะการให้กู้ทั้งจำนวน วงเงิน 1,826,500,000 บาท เพื่อเป็นการเติมเต็ม Missing Link เส้นทางคมนาคมขนส่งช่วงสุดท้ายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (CVEC) ที่สามารถช่วยลดระยะทางได้ประมาณ 234 กิโลเมตร และลดระยะเวลาเดินทางได้กว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการไปมาสู่กันในระดับประชาชน ส่งเสริมการค้าขาย การลงทุน และท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับประกันผลงาน