สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. บรรยายสรุปโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ ในโอกาสนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระแก้ว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 167 เข้าชม
  • 27 พฤศจิกายน 2566

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) บรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนนำเรียนความเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางบกผ่านกัมพูชาไปเวียดนาม ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการพื้นที่ก่อสร้างอาคารศุลกากรหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือที่ สพพ. ให้เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดน ที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ และงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ในวงเงิน 862.28 ล้านบาท เพื่อลดความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านบ้านคลองลึก-ปอยเปต ตลอดจนรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ร้อยละ 99.56 คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566