สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 346 เข้าชม
  • 17 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ สพพ. ในปีที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ่นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในประเทศกำลังพัฒนา