สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือผู้แทนกระทรวงการคลัง ติมอร์-เลสเต เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 214 เข้าชม
  • 30 มกราคม 2567
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 ได้เข้าพบ Mr. Francisco da Silva Director General of Mobilization of External Resource Management, Ministry of Finance สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือแผนโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และโครงการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการ โครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในโอกาสแรกต่อไป