สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 “ผู้นำ...กับการปราบโกง”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 601 เข้าชม
  • 6 กันยายน 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงพลังใน “กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2565” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดเสวนาเจาะประเด็นวิสัยทัศน์การต่อต้านคอร์รัปชัน “ผู้นำ...กับการปราบโกง” โดยมีตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันผลักดัน แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565