สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 205 เข้าชม
  • 26 เมษายน 2567

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าพบและหารือกับนายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ทั้งด้านศักยภาพและข้อจำกัดต่อการค้า การลงทุนระหว่างไทยและ สปป.ลาว พร้อมทั้งหารือแนวทางการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ผ่านกลไกการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ของ สพพ. ที่สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยต่อไปในอนาคต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567