สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ศาสนาสวดมนต์ถวายพระพร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2190 เข้าชม
  • 24 เมษายน 2562

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหหน้าที่ สำนักงานความร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ สวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชากิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา แก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต